SelectColorType

SelectColorType()

选取对象的显示风格。

Members

staticconstantSuperMap3D.SelectColorType.ALWAYS_SHOW_SILHOUETTE : Number

不会被遮挡的轮廓线模式,枚举值3

staticconstantSuperMap3D.SelectColorType.MIX : Number

模型纹理与颜色混合显示,枚举值0

staticconstantSuperMap3D.SelectColorType.REPLACE : Number

模型纯色显示,枚举值1

staticconstantSuperMap3D.SelectColorType.SILHOUETTE : Number

轮廓线模式,枚举值2

staticconstantSuperMap3D.SelectColorType.SILHOUETTE_EDGE : Number

外轮廓发亮模式,枚举值4

staticconstantSuperMap3D.SelectColorType.WIREFRAME : Number

选中模型高亮轮廓线模式,枚举值5